Εργαστηριο Ρομποτικης

Ένας χώρος ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, μάθησης, δημιουργίας και ανάπτυξης.

Εργαστηριο Ρομποτικης

January 26, 2019 Psychosocial-Education 0

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ραγδαία έδαφος στην εκπαιδευτική πραγματικότητα σε όλον τον κόσμο, αφού συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, οι οποίοι δουλεύουν σε ομάδες χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει επεξεργαστή, αισθητήρες, κινητήρες και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής.   Στη συνέχεια οι μαθητές προγραμματίζουν την κατασκευή τους (ρομπότ) σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού -ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές- ώστε να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη ενέργεια.

Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να κατασκευάσουν, να προγραμματίσουν και να επιβεβαιώσουν άμεσα τα αποτελέσματά τους, ενώ παράλληλα έχουν δουλέψει συλλογικά έχοντας ο καθένας τον ρόλο του μέσα στην ομάδα.  Μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, η εκπαίδευση μετατρέπεται με μια καινοτομική προσέγγιση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα αποτελώντας ένα σημαντικό παράγοντα θετικού κινήτρου και παρώθησης προς τη μάθηση.

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει μαθητικές, γλωσσικές, ιστορικές και φυσικές έννοιες με τις ενίοτε κατασκευές.  Οι μαθητές λειτουργούν με περισσότερο ζήλο έχοντας το πρόβλημα με φυσική υπόσταση εμπρός τους.  Έρευνες δείχνουν πως τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα πολύπλοκα θεωρητικά θέματα όταν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτά έμπρακτα και να δουν ζωντανά τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.

Η εκπαιδευτική ρομποτική λειτουργεί συνδυαστικά με τα θεωρητικά και σχολικά μαθήματα. Διδάσκει επίσης συνεργασία και ομαδικότητα, πληροφορική και ρομποτική και διαμορφώνει την αλγοριθμική λογική σκέψη των μαθητών.  Όλα τα παραπάνω την καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται από παιδιά νηπιαγωγείου και πάνω. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και την εμπειρία του στην ρομποτική.


Υπάρχουν διάφορες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.  Η μεγαλύτερη είναι η LEGO που χωρίζει τα πακέτα ανάλογα με την ηλικία:

Παιδιά μεταξύ 4-6 ετών, προσεγγίζουν την εκπαιδευτική ρομποτική με απλούστερα υλικά μέσα  όπως τα Bee Bots.

Τα μικρότερα παιδιά στην ηλικία των έξι ετών ξεκινούν την ρομποτική με το εκπαιδευτικό πακέτο της Lego, WeDo 2.0.

Στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και στο Γυμνάσιο, τα παιδιά χρησιμοποιούν πιο σύνθετα εκπαιδευτικά πακέτα, όπως το Lego EV3.

Άλλη επιλογή στη χώρα μας είναι η  Makeblock που υπάρχουν δύο βασικά πακέτα ρομποτικής για παιδιά απο 5- 8 το Codey Rocky και 8 και πάνω το Ultimate Mbot.


Από το 2018 μέχρι 2019 οργάνωσα & συντόνιζα εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής στα πλαίσια της εργασίας μου στην ΑΡΣΙΣ σε προσφυγικό πληθυσμό στο Κέντρο προσφύγων Διαβατών και σε ξενώνα ασυνόδευτων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που πραγματοποίησα είχε τις εξής θεματικές:

αναλυτικό Syllabus

v  Laptop

  • Βασική λειτουργία
  • Χρήση εξοπλισμού
  • Εκπαιδευτική ρομποτική

v  Εισαγωγή  EV3

  • Lego EV3 Υλικό (Hardware)
  • Περιβάλλον του προγράμματος

v  Κατασκευή του ρομπότ: Edubot

  • Σύνδεση με τον υπολογιστή - hardware page

v  Κίνηση ευθεία

  • Αποστολή ευθείας κίνησης

v  Στροφές

  • Αποστολή στροφών

v  Αισθητήρας χρώματος

v  Αισθητήρας υπερήχων

v  Αισθητήρας αφής

v  Αισθητήρας γυροσκοπίου

v  Δομές ελέγχου

v  Επανάληψης, Loop

v  Επιλογής, Switch

v  Μεταβλητές, Variables

v  MyBlocks

v  Ακολουθία γραμμής - "Line Follow"

v  Δημιουργία ομάδων και επιλογή νέου ρομπότ για διαγωνισμό

v  Εσωτερικός διαγωνισμός


Υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες με δωρεάν και με επί πληρωμή εκπαιδεύσεις αλλά και υλικό για μαθήματα στη περίπτωση που το χρησιμοποιείτε στη τάξη ή στο σπίτι.  Αρχικά  ολοκλήρωσα ένα δωρεάν μάθημα στο Udemy μετέπειτα προχώρησα για την επαγγελματική μου εκπαίδευση στον εκπαιδευτικό  όμιλος Learn IT