Υπηρεσιες

Ένας χώρος ψυχολογικής ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, μάθησης, δημιουργίας και ανάπτυξης.

Ατομική Θεραπεία

Η ατομική θεραπεία είναι κατά βάση μια σχέση εμπιστοσύνης και κατανόησης, κεντρικός άξονας της οποίας είναι το άτομο που προσέρχεται στην θεραπεία. Ως θεραπευτής βασικός μου στόχος είναι η ανακούφιση του ατόμου από το πρόβλημα που το φέρνει στην θεραπεία και η σταδιακή καλλιέργεια δεξιοτήτων, που θα του επιτρέψουν να διαχειρίζεται ό,τι προκύψει αποτελεσματικά στο μέλλον.
Η θεραπεία είναι στοχοθετημένη και βραχυπρόθεσμη ενώ οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία ή 15νθήμερη βάση, ανάλογα με την διαθεσιμότητα του ατόμου. Η διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας είναι 50 λεπτά ενώ ο συνολικός αριθμός των συνεδριών κατά άτομο ποικίλει ανάλογα με το είδος και την ένταση του προβλήματος. Όλες οι συναντήσεις διέπονται από το ιατρικό απόρρητο.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αποσκοπεί στο να εξομαλύνει την σχέση των γονιών με τα παιδιά τους, παρέχοντας τους πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα τους. Ο στόχος της παρέμβασης είναι να εκπαιδεύσει τον γονέα σε τρόπους συνδιαλλαγής με το παιδί του, που δεν θίγουν την αξιοπρέπεια ούτε του γονέα ούτε του παιδιού καθώς και να ανακουφίσει τον γονέα, παρέχοντας του τα «εργαλεία» εκείνα που θα του επιτρέψουν να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στον γονικό του ρόλο.

Ομάδες

Η ομαδική θεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία ένας μικρός αριθμός ανθρώπων (6-12 άτομα) συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την καθοδήγηση ενός ή δυο θεραπευτών, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στο να προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο/περιβάλλον, ώστε τα μέλη της ομάδας με σεβασμό και αλληλοαποδοχή να βοηθήσουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον.

Θεραπεία μέσω παιχνιδιού

Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού επινοήθηκε αρχικά ως εργαλείο για την ψυχοθεραπεία στους νέους που αντιμετωπίζουν (ψυχικά) τραύματα, ανησυχίες (φόβους) καθώς και διανοητικές ασθένειες. Σ’ εκείνο το πλαίσιο, το παιχνίδι γίνεται ένας τρόπος ώστε τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να βρουν μηχανισμούς αντιμετώπισης. Η θεραπεία αυτή είναι μία τεχνική βασισμένη στο παιχνίδι που στηρίζεται στα καθαυτά ενδιαφέροντα ή στις έμμονες ιδέες των παιδιών, ώστε να αναπτύξουν σχέσεις και δεξιότητες κοινωνικές/ επικοινωνιακές.

Οργανισμοί & Δομές

– Συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων και μέσω διερμηνείας (Αραβικά, Φαρσί και Ουρντού).          Η παρέμβαση στην κρίση δεν νοείται μόνο με την μορφή της συμβουλευτικής διαδικασίας, αλλά και με την μορφή μιας σειράς άλλων άμεσων ή έμμεσων παρεμβάσεων και αλλαγών στο ευρύτερο περιβάλλον. Στόχος είναι η μείωση της συναισθηματικής έντασης που βιώνει το άτομο και η ενίσχυση της προσπάθειας του να ξεπεράσει την δύσκολη κατάσταση όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.                                                   – Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (Εργαστήριο ρομποτικής, κινηματογράφου για παιδιά και νέους. Εργαστήριο Υπολογιστών για νέους και ενήλικες.) .Τα εργαστήρια είναι το μέσο για την ανάπτυξη του γνωστικού και του συναισθηματικού επιπέδου των συμμετεχόντων και της κριτικής σκέψης.